Problematyka ponownego wykorzystania informacji publicznej została określona w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1243) - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000352/U/D20160352Lj.pdf .

Na podstawie art. 13 ust. 3 ww. informujemy, że warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest:

a) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego,

b) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

c) obowiązek poinformowania odbiorców ponownie udostępnionej informacji publicznej, że Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie uprzednio przekazanej informacji publicznej oraz za jej dalsze rozpowszechnianie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

W przypadku udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania na podstawie wniosku, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wysokość opłaty zostanie każdorazowo określona po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, z uwzględnieniem elementów określonych w art. 17 ust. 2 ustawy. Następnie Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy złoży wnioskodawcy ofertę zawierającą wysokość opłaty.

Metryka strony

Udostępniający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Chodkiewicz

Data wytworzenia: 2018-07-13

Wprowadzający: Wojciech Chodkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-04-04

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Wojciech Chodkiewicz

Data publikacji: 2016-04-04