Kierownictwo

Dyrektor - Bożena Łapińska

Kieruje działalnością Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na zasadzie jednoosobowego kierownictwa oraz reprezentuje go na zewnątrz.
Samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

Jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Katarzyna Ulak

 

Sprawuje nadzór i koordynuje działalność Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w sferze udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Czuwa nad racjonalnym wykorzystaniem łóżek szpitalnych, urządzeń oraz wyposażenia medycznego. Prowadzi nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi. Prowadzi nadzór nad sprawozdawczością medyczną.

 

Główny Księgowy - Marek Wasilewski

Kieruje i koordynuje całokształtem działalności  Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie spraw ekonomicznych, kosztów, finansów i księgowości.

Odpowiada za prawidłową realizację zadań wynikających z planu ekonomicznego, zapewniającą wysoką efektywność działania Zakładu, należytą ochronę i wykorzystanie składników majątkowych, należyte wywiązywanie się ze zobowiązań majątkowych oraz innych podjętych wobec jednostek gospodarczych i pracowników Zakładu, terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości i materiałów informacyjnych w nadzorowanych komórkach organizacyjnych.

Metryka strony

Udostępniający: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Przekop

Data wytworzenia: 2018-02-12

Wprowadzający: Wojciech Chodkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2018-07-17

Opublikował: Wojciech Chodkiewicz

Data publikacji: 2016-03-23