Przedmiot działalności

Celem działania Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Zakładu należy:

 1. Udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne w zakresie:
 • psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień
 • świadczeń opiekuńczych
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń rehabilitacyjnych
      2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień.
      3. Udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień.
      4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w formie dziennej w zakresie:
 • świadczeń  rehabilitacji psychiatrycznej
 • świadczeń geriatrii psychiatrycznej
      5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w środowisku chorego.
6. Prowadzenie zadań wynikających z profilaktyki i promocji zdrowia.
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej chorym i ich rodzinom.
8. Prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną.
 

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:

 • rozpoznawanie i leczenie chorób psychicznych
 • rozpoznawanie i leczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości
 • rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychosomatycznych
 • diagnostykę i terapię zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • diagnostykę oraz leczenie zaburzeń towarzyszących upośledzeniom umysłowym
 • wczesną rehabilitację zaburzeń psychicznych
 • rehabilitację osób przewlekle psychicznie chorych
 • detoksykację i wczesną rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i od innych środków psychoaktywnych
 • psychoterapię i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
 • konsultacje specjalistyczne dla podmiotów zewnętrznych
 • wykonywanie badań sądowo-psychiatrycznych oraz obserwacji na zlecenie sądów i prokuratury
 • opiekę pracownika socjalnego
 • pielęgnację i opiekę nad przewlekle psychicznie chorymi
 • usługi rehabilitacyjne, sportowo-rekreacyjne dla pacjentów
 • terapię zajęciową.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  może prowadzić działalność szkoleniową i naukowo- badawczą oraz realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach  może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie: usług diagnostycznych, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów, organizacji szkoleń  i praktyk, umieszczania reklam, usług kserograficznych, handlowo – usługowej pod warunkiem, że  działalność nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Przekop

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2016-03-23

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2016-03-23