Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym określa § 68 Regulaminu Organizacyjnego oraz Umowa zawarta ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - ww. opłata wynosi 150,00 zł za każdą dobę.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Data wytworzenia: 2017-09-25

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2016-04-01

Data modyfikacji: 2017-09-25

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2016-04-01