Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach tworzą:

Zakłady lecznicze obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1. Szpital, w skład którego wchodzą:

Oddział Psychiatryczny

Oddział Psychosomatyczny (internistyczno-psychiatryczny)

Pododdział z odcinkiem geriatrycznym

Oddział Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych

Pododdział detoksykacji

Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych

Izba przyjęć

Dział farmacji szpitalnej

Gabinet EEG

Pracownie Terapii Zajęciowej

Pracownia Rehabilitacji, Fizykoterapii i Akupunktury

2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w skład którego wchodzą:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Psychologiczna

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Geriatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Terapii Nerwic

Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach

3. Ośrodek Opieki Długoterminowej, w skład którego wchodzi:

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny

4. Centrum Zdrowia Psychicznego- w ramach PILOTAŻU- z komórkami organizacyjnymi:

1) Świadczenia stacjonarne;

a) Oddział Psychiatryczny,

b) Izba Przyjęć.

2) Świadczenia dzienne psychiatryczne:

a) Oddział Dzienny Psychiatryczny (ogólny).

3) Świadczenia ambulatoryjne:

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,

b) Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego),

c) Hostel.

Komórki organizacyjne o charakterze niemedycznym:

Dział Finansowo – Gospodarczy

Sekcja Statystyki, Dokumentacji i Rejestracji z Archiwum

Sekcja Organizacyjna.

 

Samodzielne stanowiska pracy

Zespoły zadaniowe, komisje i komitety

Metryka strony

Udostępniający: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Wojciech Chodkiewicz

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Wojciech Chodkiewicz

Data publikacji: 2016-03-23