Start / Kontakt

Kontakt

Numery telefonów do Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, ul. Szpitalna 62:

 

 

Centrala telefoniczna: (87) 5626400

Kontakt  bezpośredni:  (87) 5626 ..... - numer wewnętrzny gabinetu

 

 

 

ODDZIAŁY

 

ODDZIAŁ

PIELĘGNIARKI

LEKARZE

ORDYNATOR

PSYCHOLODZY,

TERAPEUCI

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA,

SEKRETARKA

Psychiatryczny

pododdział I

416

417

411

412

418

425

414

415

424

Psychiatryczny pododdział II

427

426

421

423

425

422

488

415

424

Psychosomatyczny III -  parter

438

439

430

460

437

431

435

 

436

440

Psychosomatyczny III - piętro

433

434

432

431

435

436

 

Nerwic IV

445

446

441

441

442

443

444

467

Psychiatryczno -Rehabilitacyjny V

452

453

453

451

 

Odwykowy VI

464

463

462

461

466

468

488

491

465

467

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Psychiatryczny

483

484

 

 

 

485

479

Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

440

 

 

486

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACJA

 

SEKRETARIAT

402     

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. LECZNICTWA

403

KSIĘGOWOŚĆ

404

GŁÓWNY KSIĘGOWY

405

SEKCJA  ADMINISTR - EKSPLOAT.

406

KADRY

407, 408

PŁACE

409

STATYSTYKA

410

PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds.

JAKOŚCI

452

 

 

PORADNIE

 

PORADNIA ODWYKOWA

459 - kierownik  poradni           

458 – terapeuta           

457 – terapeuta

469 – terapeuta

470 - rejestracja

PORADNIA UZALEŻNIENIA OD

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

454 - psycholog

455 - terapeuta

470 - rejestracja

POR. ZDROWIA PSYCH. DLA DOROSŁYCH

471 – rejestracja

450 – lekarz

449 – psycholog

POR. ZDROWIA PSYCH. DLA DZIECI

I MŁODZIEŻY

474 – rejestracja

472 – psycholog

447 – lekarz

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

456 – psycholog

470 - rejestracja

ZESPÓŁ OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

473 – pielęgniarka

448 – lekarz

 

                  POZOSTAŁE    

                                                

IZBA PRZYJĘĆ

401

GABINET  E E G

402, 401

BAR

476

TERAPIA  ZAJĘCIOWA

475

FIZYKOTERAPIA

477

PRACOWNIK SOCJALNY

413, 440

 

Autor: SP SPZOZ
Data wprowadzenia do BIP: 2007-08-28
Data publikacji: 2007-08-28
Data modyfikacji: 2012-09-26
Drukuj